CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
Hiện Công ty TNHH TM và DV TNACO đang áp dụng chính sách bảo mật thông tin khách hàng dựa theo quy định trong Điều 68 đến Điều 73 tại Mục 1 về Bảo vệ thông tin cá nhân trong Thương Mại Điện Tử (Chương V) thuộc Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
a. Mục đích thu thập thông tin cá nhân :
Các thông tin cá nhân bao gồm: Họ, tên, địa chỉ, Email, số điện thoại, … của khách hàng có thể được chúng tôi thu thập một cách chủ động hoặc thụ động (do chính khách hàng cung cấp).
Khi thu thập thông tin khách hàng, chúng tôi luôn cho khách hàng biết về mục đích của việc thu thập thông tin cụ thể tại website và được khách hàng chấp thuận.
b. Phạm vi sử dụng thông tin
Các thông tin của khách hàng được chúng tôi thu thập chỉ sử dụng trong phạm vi nội bộ công ty. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của khách hàng cho các bên khác như:
Đại lý của chúng tôi để hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt hơn.
Đơn vị vận chuyển hàng hóa nhằm giao hàng tới đúng địa chỉ của khách hàng trong thời gian sớm nhất.
Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể liên hệ với khách hàng thông qua những thông tin này nhằm mục đích:
Xác nhận thông tin đơn hàng.
Xác nhận vận chuyển hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng.
Xác nhận thời gian giao nhận sản phẩm.
Xác nhận địa điểm giao nhận sản phẩm.
Chăm sóc khách hàng sau mua hàng.
c. Thời gian lưu trữ thông tin
Chúng tôi sẽ thực hiện lưu trữ các thông tin của khách hàng trên hệ thống nội bộ của mình. Những thông tin này sẽ được chúng tôi lưu trữ vĩnh viễn. Thông tin chỉ được xóa, hủy hoặc cập nhật nếu có yêu cầu từ phía khách hàng.
d. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:
Chỉ nội bộ Công ty TNHH TM và DV TNACO được tiếp cân thông tin, trong trường hợp đặt biệt chúng tôi có thể buộc phải tiết lộ thông tin khách hàng. Ví dụ như do cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc để phục vụ mục đích ngăn chặn những mối đe dọa về an toàn tính mạng và sức khỏe.
đ. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin :
Công ty TNHH TM và DV TNACO
Địa chỉ: 73/32/4 Đô Đốc Long, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.
Phone: 0985454355
Email: trungnghia1212@gmail.com
Website: https://tnaco.com.vn/
e. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa :
Trong trường hợp muốn sửa đổi hoặc cập nhật lại các thông tin của mình, khách hàng có thể liên hệ với Công ty TNHH TM và DV TNACO theo Hotline 0985454355 để được hỗ trợ.
f. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo :
Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi luôn tuân thủ đúng các quy tắc, quy định về bảo mật thông tin khách hàng cũng như Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia. Do đó, Chúng tôi cam kết tuyệt đối không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng cho bên thứ ba nào khác, ngoại trừ đại lý và các đơn vị vận chuyển hàng được chúng tôi hoặc khách hàng ủy thác lựa chọn.
Khi có khiếu nại chúng tôi sẽ có các biện pháp nhanh nhất để đảm bảo thông tin theo yêu cầu của người tiêu dùng.
Khi khách hàng đã quyết định sử dụng các dịch vụ tại Công ty TNHH TM và DV TNACO và cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân đồng nghĩa với việc đã chấp thuận chính sách bảo mật thông tin tại đây.